vrijdag 7 december 2018

klas 3: Maatschappelijke stage

Op CSG Comenius doen alle leerlingen in het derde leerjaar hun maatschappelijke stage. Dit geldt ook voor de leerlingen van @Forum.

Deze stage heeft een omvang van 30 klokuren en wordt uitgevoerd bij een niet op winst gerichte organisatie of vereniging. De stage moet voor 1 juni 2019 afgerond zijn.

Het belang van de maatschappelijke stage zit hem erin, dat leerlingen ervaren dat leren niet alleen op school plaats vindt en dat ze kennis maken met het reilen en zeilen binnen een ander soort organisatie, dan waar ze normaal gesproken mee in contact komen. Ook ervaren ze wat het betekent om een urenregistratie bij te houden.

Het verschil tussen een maatschappelijke stage een beroepsgerichte stage laat zich het best als volgt omschrijven: een beroepsgerichte stage doe je voor jezelf, een maatschappelijke stage doe je voor een ander…

Op @Forum bespreekt de leerlingen met de eigen coach de voorgenomen keuze van een stage. Ook tijdens de stage is de coach voor de leerling het aanspreekpunt.

Vandaag ontvangen de leerlingen alle belangrijke documenten via de mail. Vervolgens kunnen ze aan de slag gaan met hun maatschappelijke stage.

Graag spreek ik de wens uit, dat deze stage voor de leerlingen een verrijkende en leerzame ervaring mag worden. 

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn