dinsdag 3 juli 2018

Uitkomst leerlingtevredenheidsonderzoek

In april 2018 is onder alle klassen in beide leerjaren op @Forum een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Via deze link kunt u de uitkomst van dit onderzoek inzien.