woensdag 18 juli 2018

Naar een bovenbouw havo/vwo @Forum?

Gelijk na de zomervakantie gaat een projectgroep met deskundige collega’s van @Forum en Mariënburg onderzoek doen naar de mogelijkheid een bovenbouw havo/vwo @Forum op de locatie Mariënburg te realiseren, per 2019-2020.

Op deze wijze zou de manier van werken, zoals die binnen @Forum gewoon is, gecontinueerd kunnen worden in de bovenbouw. De locaties @Forum en Mariënburg staan positief tegenover dit onderzoek, evenals de Raad van Toezicht van CVO.

Ik verwacht, dat de continuering van @Forum in de bovenbouw ook bij onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) op instemming en enthousiasme kan rekenen. Ik zeg u toe, dat we u op de hoogte zullen houden van de voortgang van het onderzoek.

Namens @Forum,
Marinus Giesing, locatieleider