vrijdag 12 januari 2018

Theater ‘Smoar’ op @Forum

15 januari voor de leerlingen onder schooltijd
Donderdagavond 25 januari voor ouders

Leerjaar 2 is op dit moment begonnen met het project ‘Conflicten’ waarbij verschillende soorten conflicten worden belicht. Niet alleen conflicten in de wereld, maar ook in onze leefwereld op school.

De acteurs van de theater Smoar gaan op maandag 15 januari een voorstelling spelen genaamd Social(s)kill. Social(s)kill gaat over pesten, over de sociale norm en over de rol van een hele groep bij pestsituaties. Online & offline.

Tijdens en na de voorstelling gaan de acteurs met de jongeren in gesprek over wat zij gezien hebben en aansluitend gaan de leerlingen aan de slag met actieve verwerkingsopdrachten begeleidt door Theater Smoar.

Donderdagavond 25 januari wordt door dezelfde theatergroep een voorstelling georganiseerd voor de ouders uit leerjaar 1 en 2. Deze sluit aan bij de voorstelling die ze aan de leerlingen hebben gegeven, maar ook voor ouders uit leerjaar 1 zal deze interessant zijn.

De voorstelling zal plaatsvinden in de opstandingskerk naast het schoolgebouw van @Forum, adres achter de hoven 272.
Inloop met koffie of thee vanaf 19.00
Aanvang voorstelling 19.30

De voorstelling met nabespreking zal rond 21.30 afgelopen zijn.

Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u zich opgeven bij g.spinder@csg-comenius.nl. Graag ook het aantal personen erbij vermelden.