dinsdag 19 december 2017

Uitnodiging presentatie project klas 1 en 2


Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Hierbij nodig ik u, namens het team @Forum, van harte uit voor het bijwonen van de projectpresentatie van klas 1 en 2 op donderdag 21 december a.s., van 13.00 – 14.30 uur.

In de afgelopen periode heeft klas 1 gewerkt aan het project ‘Dromen en illusies’: zij toveren een deel van de locatie om in een museum.

Klas 2 heeft het project ‘Het weer’ gedaan en ook zij laten met trots hun prestaties aan u zien.

Als u het gebouw binnen komt, kunt u de bewegwijzering volgen naar beide presentaties.

Hopelijk tot donderdag!

Namens het team @Forum,

Marinus Giesing, Locatieleider.