dinsdag 19 december 2017

CJP Cultuurkaart

Gisteren brachten gedeputeerde Sietske Poepjes en landelijk CJP-directeur Walter Groenen een bezoek aan locatie @Forum. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met de leerlingen van klas 2 vond de uitreiking plaats van de eerste, door de provincie Fryslân ‘opgepluste’ cultuurkaart.

De provincie wil het gebruik van de cultuurkaart, die alle leerlingen van Comenius in hun bezit hebben, stimuleren, zeker met de komst van Culturele Hoofdstad 2018. Hiervoor heeft men het tegoed op elke kaart met €2,- verhoogd. Gedeputeerde Poepjes: “De ambitie van de provincie is dat meer Friezen deelnemen aan kunst en cultuur. De CJP Cultuurkaart verlaagt de drempel voor cultuurdeelname. Daar leveren wij graag een bijdrage aan. Bovendien stimuleren we hiermee de cultuureducatie op het voortgezet onderwijs.”

Sietske Poepjes en Walter Groenen reikten een reuze-CJP Cultuurkaart uit aan René Barendsma, leerling van klas 2 op @Forum. Vervolgens werd er stil gestaan bij de verwachtingen van Culturele hoofdstad 2018 en al het moois dat Leeuwarden al te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur.

Ten slotte genoten de leerlingen en de gasten van een heerlijk stukje oranjekoek …