vrijdag 16 april 2021

Belangrijke data + Dia toetsen

Belangrijke data

22 april Training coaching – studiedag – leerlingen vrij
27 april Koningsdag - iedereen vrij
3 t/m 14 mei – Meivakantie 
17 mei 13.30 start examens Nederlands

Dia toetsen klas 1, 2 en 3

Volgende week (16 t/m 23 april) nemen we op Forum de dia toetsen af. De toetsen voor Nederlands wiskunde en Engels worden gemaakt door alle leerlingen van klas 1,2 en 3. De toetsafname vindt plaats tijdens de lessen. In onderstaand schema is te zien op welk moment en in welk lokaal de toetsen worden afgenomen. Leerlingen die op deze dag een thuiswerkdag hebben maken deze digitale toetsen dus thuis. Het is de bedoeling dat zij via Teams inloggen.                                                                             

Voor deze toetsen krijgen de leerlingen geen cijfer dat voor de overgang meetelt. De uitkomst van deze toetsen gebruiken we om vast te stellen hoe leerlingen zich op onze school ontwikkelen en waar ze eventueel aanvullende ondersteuning voor nodig hebben. 

De Diatoetsen zijn in nauwe samenwerking met de RUG ontwikkeld en wetenschappelijk gefundeerd. De benchmark is hierin meegenomen. De toetsen zijn gevalideerd aan de referentieniveaus en het Europees referentiekader. De benchmark maakt vergelijking met de referentiegroep mogelijk. Na de afname worden de resultaten gekoppeld aan magister. De resultaten worden desgewenst na analyse en de leerlingbespreking, via de coach met de leerling en zijn/haar ouders besproken.


 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd