zondag 18 oktober 2020

Beste leerlingen, beste ouders.

Tot de herfstvakantie gold in de scholen van CVO-nwf het dringend advies om een mondkapje te dragen. Veel leerlingen hebben dit advies opgevolgd, waarvoor onze hartelijke dank! In de persconferentie van 13 oktober jl. gaat de overheid, in verband met het steeds verder oplopend aantal COVID-besmettingen, een stap verder. Mondkapjes worden binnenkort verplicht voor iedereen in het Voortgezet Onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs. De juridische basis daarvoor wordt gevonden in de “Tijdelijke wet maatregelen COVID-19" die op 13 oktober is aangenomen in de Tweede Kamer en die op 26 oktober a.s. in de Eerste Kamer zal worden behandeld. De verplichting geldt buiten de lessen. In de les mag het kapje af, met dien verstande dat voor praktijklessen waar de 1,5 meter tot de docent niet te handhaven is, aanvullende regels en afspraken gelden.

Naar verwachting zal de verplichting dus kort na 26 oktober, over ruim een week, ingaan. Het dragen van een mondkapje is vanaf dat moment niet meer vrijblijvend. Het moet en het schoolpersoneel zal er ook op toezien dat het gebeurt. We weten dat er bij leerlingen, ouders en personeel heel verschillend wordt gedacht over nut en noodzaak van mondkapjes. Voor sommige mensen gaat de maatregel veel te ver en voor anderen kan de aanpak niet streng genoeg zijn. Bij CVO-nwf laten we die discussie aan de (experts van de) overheid.

Wij hebben twee belangrijke doelen voor ogen: 1. Duidelijke gedragsverwachtingen voor iedereen in onze scholen. De genomen maatregel is duidelijk en geeft ons de ruimte om ons, binnen de beperkingen, te richten op het onderwijs. En dat brengt ons bij doel 2. Het onderwijs zoveel als mogelijk “live” laten doorgaan. In de “routekaart” van de overheid is het (gedeeltelijk) sluiten van de scholen een optie als er niet spoedig verbetering optreedt. Dat moet voorkomen worden. Onderwijs op school is verreweg het beste voor alle betrokkenen, het is ook voor de rust in de gezinnen veel beter als het schoolritme erin blijft. Daar zetten we ons maximaal voor in.

Iedereen weet dus wat haar/hem te doen staat en waarom. Leerlingen, draag alsjeblieft je steentje bij om deze pandemie zo kort mogelijk te laten duren! De jeugd heeft de toekomst en laat dat een toekomst zijn zonder COVID. Om het je gemakkelijk te maken zijn er, voor hen die het mondkapje vergeten zijn, bij de conciƫrge mondkapjes te verkrijgen. Maar we zien intussen ook al modieuzere exemplaren door de gangen gaan.

Samengevat. Het mondkapje wordt buiten de les verplicht, vermoedelijk kort na 26 oktober a.s. Tot dat moment blijft het dringend advies van kracht. Leerlingen, we rekenen op jullie medewerking en ook op onze ouders doen we een beroep om steun voor de maatregelen. Voor de goede zaak, de voortgang van ons onderwijs in een gezonde samenleving!

Hartelijke groet,

Joost Visser, bestuurder CVO-nwf