zaterdag 11 juli 2020

Namen nieuwe leslokalen

In het komend schooljaar gaan we gebruik maken van het nieuwe bijgebouw naast @Forum. We hebben jullie gevraagd mee te denken over passende namen voor de lokalen aan de Archipelweg 202.

De prijswinnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen.

1. De Toekomst (66 punten); bedacht door Lars Hemminga(1D) en Hannah Plomp (1c); grote lesruimte;

2. De Spiegel (39 punten); bedacht door Ilse de Boer en Isa vd Veen (hv3A); kleinere lesruimte o.a. voor coaching, kleine keuzevakken;

3. DOC (25 punten); bedacht door Diede Wagenaar (hv3A); gespreksruimte/coachruimte/green screen;

4. Alfabet (19 punten); bedacht door Nynke vd Ploeg (1c); grote lesruimte.