donderdag 18 juni 2020

Belangrijke data


Er is nog een kleine aanvulling op de belangrijke data gekomen. Hieronder zie je de laatste versie.

- donderdag 18 juni en vrijdag 19 juni is er vanaf 12.30u een mogelijkheid om toetsen in te halen op school. Leerlingen weten zelf welke toetsen ze mogen inhalen. Ze krijgen tijdig een schema met de tijden via de schoolmail.
- woensdag 24 juni laatste schooldag
- donderdag 25 juni zijn de leerlingen vrij i.v.m. rapporten vergadering.
- vrijdag 26 juni is er de inhaaldag voor opdrachten op @Forum. Leerlingen die alles hebben afgerond zijn deze dag vrij.
- woensdag 1 juli kan iedereen zijn/haar rapport ophalen bij de coach. Je hoort van je coach hoe laat je op @Forum mag zijn.