maandag 6 november 2017

dinsdag 7 en woensdag 8 november wijziging lesrooster

Aan de ouders.

In de periode van 13 – 24 november zult u met uw kind worden uitgenodigd voor een coachgesprek.

Om er voor te zorgen, dat de coaches u een zo volledig mogelijk beeld kunnen schetsen van de ontwikkeling van uw kind, is het nodig dat zoveel mogelijk onderdelen uit periode 1 zijn beoordeeld.
Om dit te kunnen realiseren vervallen op dinsdag 7 en woensdag 8 november a.s. de vrije masterclasses die op de middag staan ingeroosterd.

Dinsdag: het vijfde lesuur is aansluitend aan het vierde lesuur (11.45 - 12.30) dus 12.30 uit

Woensdag: de lessen stoppen om 11.45 met daarna huiskameruur.
Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing, Locatieleider