maandag 4 maart 2019

Vrijdag 15 maart aangepast lesrooster

Aan de ouders/verzorger(s) en de leerlingen.

Leeuwarden, 4 maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

Onderwijsbond AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek houden vanaf 11 maart een actieweek voor meer investeringen in het onderwijs en hebben een landelijke stakingsdag aangekondigd op 15 maart voor alle onderwijssectoren.

De werkgevers, waaronder CVO Noord-Fryslân, delen de onderliggende zorg van de bonden, maar kiezen voor andere middelen om die zorg onder de aandacht te brengen van minister en parlement. De VO-raad, koepelorganisatie van besturen, heeft er meermalen op gehamerd dat investeringen nodig zijn om kwalitatief hoogwaardig en eigentijds onderwijs te kunnen blijven geven.

De schoolleiding zal stakende collega’s niet verhinderen om hun rechten te laten gelden.

Een en ander kan betekenen dat we de roosters voor vrijdag 15 maart 2019 zullen moeten aanpassen. Ook andere geplande activiteiten kunnen uitvallen.

Uiterlijk maandag 11 maart geven wij u en de leerlingen via de website de laatste informatie over de roosterwijzigingen.

Wij vinden het belangrijk u hierover tijdig te informeren. Uiteraard houden wij u bij relevante ontwikkelingen op de hoogte.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met ondergetekende.

Met een vriendelijke groet,
Marinus Giesing, directeur.