woensdag 13 maart 2019

Landelijke stakingsdag onderwijs 15 maart a.s.

Geachte ouder(s)/verzorger(s).

In mijn brief van 4 maart j.l. heb ik jullie geïnformeerd over de landelijke stakingsdag in het onderwijs die aanstaande vrijdag plaats vindt. Inmiddels hebben we kunnen inventariseren hoeveel collega’s gebruik willen maken van hun stakingsrecht.

Op de locatie @Forum zal vrijdag geen sprake zijn van lesuitval als gevolg van deze stakingsdag.

Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing, directeur.