vrijdag 27 maart 2020

Klas 3: maatschappelijke stage


In het programma van klas 3 zit voor alle leerlingen de Maatschappelijke stage. Dit is een erg interessante en leerzame ervaring.
Helaas is het door de coronacrisis nu niet mogelijk om je stage uit te voeren.
Dit is geen probleem in deze situatie, want je kunt er niks aan doen!
Als de situatie weer normaal geworden is, zullen we bekijken hoe we hier een vervolg aan geven.

dinsdag 24 maart 2020

Discord & Zoom

De afgelopen tijd zien we dat de meeste leerlingen van @Forum online al flink aan het werk zijn. Deze leerlingen verdienen dan ook een groot compliment!

Voor goed onderwijs op afstand is het belangrijk om regelmatig contact te hebben. Wij maken hiervoor gebruik van de programma's 'Discord' en 'Zoom'. In Magister.me staat bij elk vak een link naar Discord.

Om de installatie en het gebruik van beide programma's eenvoudiger te maken, heeft onze collega Matthijs twee instructievideo's gemaakt. In deze video's legt hij uit hoe je de programma's installeert en gebruikt.

Instructievideo Discord: https://youtu.be/1fa7FJjvI0U
Instructievideo Zoom: https://youtu.be/0Miyc477jOM

vrijdag 20 maart 2020

Herkansingen klas 1 , 2 en 3
De herkansingen van 19 maart schuiven we voor klas 1, 2 en 3 door naar periode 4. Je kunt dan twee herkansingen doen. Voor klas 3 kunnen we over SE toetsen nu helaas nog geen duidelijkheid geven.

Leerlingen klas 4
Je kunt je inschrijven voor een herkansing van een SE toets op dinsdag 7 april. Dit doe je door voor 1 april een mail te sturen aan k.vandermeulen@cvo-nf.nl
Kijk goed in je PTA of de toets herkansbaar is!
PWS presentaties: Voor 26 maart uploaden in Magister.me
De LOB presentaties komen te vervallen. Als alle LOB opdrachten zijn afgerond, voer je een eindgesprek met je coach via Zoom of met Facetime.

donderdag 12 maart 2020

klas 3 en 4 Mavo: Excursie politiek Den Haag

Vanwege het coronavirus laat de tweede kamer tot nader order geen bezoekers toe. Hierdoor zijn wij helaas genoodzaakt om de geplande excursie van maandag 16 maart te laten vervallen. Of wij de excursie op een later moment gaan inhalen, is op dit moment nog niet bekend. De leerlingen hebben deze dag les volgens het reguliere rooster.

Masterclasses Binask

Om een indruk te geven van wat er in de verschillende Masterclasses gebeurt, publiceren we zo nu en dan een stukje over een Masterclass. Dit keer gaat het over de Masterclasses van Binask.

Tijdens de verplichte masterclasses van Binask (biologie/natuur- en scheikunde) werken de leerlingen aan hun vakvaardigheden. Zo hebben ze in de afgelopen lessen met de microscoop en de brander gewerkt. Verwondering en genieten van de hete vlammen is altijd mooi! 

Tijdens deze Masterclasses brengen wij ook de natuur in "huis" en gaan leerlingen naar buiten om organismen te determineren.

woensdag 11 maart 2020

Presentaties Profielwerkstukken mavo 4

Op donderdagavond 26 maart zijn de presentaties van de profielwerkstukken. Dit is een belangrijk moment in de laatste fase voor het examen. Iedere leerling van mavo 4 heeft onderzoek gedaan naar een onderwerp wat hij/zij interessant vond binnen zijn/haar eigen sector. Op 26 maart presenteren de leerlingen hun onderzoek. Bij dezen willen wij jullie, als ouders (en aanhang), uitnodigen om deze presentaties te komen bewonderen.

In deze bijlage kun je zien wanneer jouw kind aan de beurt is. Wij stellen het op prijs als je bij een blok van vier leerlingen aanwezig kunt zijn, in verband met het aantal wisselingen.

Tot dan!

Iris, Hester en Jessica
maandag 9 maart 2020

Belangrijke data

Aan de linkerzijde van deze blogspot staat er onder het kopje "Handige documenten" een nieuw document met de naam 'Belangrijke data maart-mei'. Hierin is een overzicht opgenomen met daarin belangrijke gebeurtenissen/activiteiten voor de komende maanden.

We willen leerlingen en ouders vragen om hier goed naar te kijken.