donderdag 28 maart 2019

Extra oproep voor vrijwilligers Taaldorp maandag 15 april

Op maandag 15 april hebben wij van 12.45u tot 14.45u een Engels taaldorp. In de school bouwen wij situaties (zoals een politiebureau, restaurant, winkel etc.) na. In deze situaties spreken de leerlingen Engels met een persoon die de situatie bemant. Deze persoon beoordeelt de leerlingen ook kort op hun gespreksvaardigheid. De leerlingen krijgen uiteindelijk (in Magister) een beoordeling voor ‘Meet the Native Speakers’.

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een situatie in het taaldorp willen bemannen. Dus ben jij of ken jij iemand die goed Engels spreekt en ons op 15 april wil helpen, neem dan contact op met Femke via f.oud@csg-comenius.nl.

Op dit moment hebben we nog te weinig aanmeldingen van vrijwilligers. Wij hopen dat er nog wat meer mensen zich zullen opgeven, anders lopen we het risico dat het taaldorp niet kan doorgaan.

Alvast bedankt namens de sectie Engels.