dinsdag 3 december 2019

Vuurwerk

In deze tijd komen sommige jongeren soms in de verleiding om op of bij het schoolterrein vuurwerk af te steken. Voor alle leerlingen moet het duidelijk zijn, dat dit verboden is.

De regels voor vuurwerk op school zijn duidelijk: je mag op school en het omliggende terrein geen vuurwerk bij je hebben, verhandelen en/of afsteken (ook geen categorie 1). Op het niet navolgen van dit verbod staat standaard een schorsing en afhankelijk van de mate waarin je het verbod overtreedt andere sancties. Mocht er sprake zijn van illegaal vuurwerk, dan moeten wij standaard de politie inschakelen.​