maandag 9 december 2019

Paarse vrijdag

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen,

Aanstaande vrijdag is het Paarse vrijdag. Juist op deze vrijdag kunnen we binnen onze school uiting geven aan onze kernwaarde dat iedereen zichzelf mag zijn. Binnen CVO (Comenius, Beyers Naude, Ulbe van Houten) hebben we afgesproken dat we dit op elk van de scholen gaan doen.

Paarse vrijdag is een landelijke dag die in het teken staat van het betuigen van steun aan de gelijkheid en emancipatie van alle variaties van seksuele diversiteit. In deze week zal er bij de dagopeningen stilgestaan worden bij het onderwerp. Alle leerlingen ontvangen er een krant over, die ze vrijdag mee naar huis krijgen.

Vrijdag hangt de regenboogvlag uit bij de school, als symbool voor onze overtuiging, dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, zich geaccepteerd en veilig moet kunnen voelen, ongeacht de seksuele identiteit.

Op deze vrijdag is er gelegenheid voor de leerlingen en medewerkers om door het dragen van ‘iets paars’ te laten merken dat ze er ook zo over denken. Uiteraard is dit niet verplicht. Of je nu wel of niet iets paars wilt dragen, de grondhouding is, dat er sprake is van wederzijds respect voor ieders standpunt. De leerlingen van de Leerlingenraad komen aan het begin van de dag langs de klassen met polsbandjes – op deze manier kan iedereen ‘iets paars’ dragen zonder dat het iets hoeft te kosten.Namens team @Forum,

Marinus Giesing, directeur.