vrijdag 20 september 2019

klas 3: nieuwe datum rondleiding Onttingsfabriek

Door omstandigheden is de rondleiding in de Nederlandse Onttinnigsfabriek opgeschoven van dinsdag 24 september naar dinsdag 1 oktober. De activiteit, groepsindeling, kledingvoorschriften en begin- en eindtijd blijven hetzelfde.