woensdag 11 september 2019

klas 3 en 4: ouderavond woensdag 18 september


Geachte ouders van klas 3 en klas 4 @Forum,

Hierbij nodigen wij u uit voor een ouderavond voor klas 3 en 4 mavo @Forum, op woensdag 18 september 2019. Er is om 19.30 een algemeen programma voor MAVO 3 en 4 met onder andere informatie over het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en vakkenpakket. Voor klas 3 havo/vwo wordt later dit jaar een aparte ouderavond georganiseerd over het vakkenpakket voor klas 4. We willen ouders van klas havo/vwo 3 echter wel in de gelegenheid stellen om vragen te stellen aan de coach en schoolleiding. Daarom zijn vanaf 20.15 alle coaches en schoolleiding beschikbaar voor algemene vragen. Heeft u specifieke gesprekspunten over uw kind, dan is het handiger een afspraak te maken met de coach.

De algemene ouderavond voor klas 3 en 4 MAVO begint om 19.30 in de kantine. Inloop en koffie vanaf 19.15.

Vanaf 20.15 heeft elke coach van klas 3 en 4 een eigen inloopspreekuur.

Met vriendelijke groet

Team @Forum