maandag 21 november 2016

Afname Saqi vragenlijst

Aan: de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van de eerste klassen.

Deze week vullen alle leerlingen van de eerste klassen de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet) in. Bij de afname wordt de computer gebruikt. Graag informeren we u hierover in dit bericht.

Het is voor ons, als school, en voor u, als ouder(s)/verzorger(s), erg belangrijk om te weten hoe een leerling de schoolgang beleeft. Wij proberen de mate en wijze van begeleiding van een leerling hierop zo goed mogelijk af te stemmen.

Een instrument, dat ons hierover duidelijke informatie kan geven, is de SAQI. Deze lijst bestaat uit een aantal vragen over negen onderwerpen. Deze hebben te maken met school en met de leerling zelf. De onderwerpen passen binnen drie hoofdonderwerpen:
 • Inzet voor het schoolwerk
  - het werk voor school goed willen maken
  - in de klas geconcentreerd kunnen werken
  - het huiswerk goed en op tijd leren / maken
 • Tevreden met het schoolleven
  - plezier hebben in het werken op school
  - prettig omgaan met klasgenoten
  - prettig omgaan met leraar of leraren 
 • Vertrouwen het op school aan te kunnen
  - zich goed kunnen uitdrukken op school
  - bij proefwerken en beurten goede prestaties kunnen leveren
  - voor zichzelf kunnen opkomen
In de komende periode worden de vragenlijsten verwerkt. Als daar aanleiding toe bestaat, zal de coach van uw kind contact met u opnemen over de uitslag.

Ik hoop, dat ik u zo eerst voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
M. Giesing,
Coördinator leerlingenzorg CSG Comenius.