woensdag 3 februari 2021

Ziek melden & bewegen

Ziek melden via Magister

Sinds maandag kunnen de ouders de ziekmelding van hun kind zelf direct doen in Magister.
Hierover hebben alle ouders vorige week een instructie ontvangen.
We zien dat dit hier al goed gebruik van wordt gemaakt.
Belangrijk: het is niet mogelijk dat meldingen van tandartsbezoek/huisartsbezoek/e.d. door de ouders zelf worden gedaan.
Dit blijft plaats vinden zoals we dat gewend waren.

Bewegen is gezond

Tijdens de lockdown worden er voor jongeren tot 17 jaar buiten sport en spel activiteiten aangeboden op verschillende locaties in de gemeente Leeuwarden. Zie hiervoor de flyer via deze link!