vrijdag 21 augustus 2020

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen.

Aan het eind van de eerste schoolweek lijkt het me goed om even een paar dingen onder jullie aandacht te brengen.

Covid-19
We zijn blij te kunnen zeggen dat we een goede start hebben gemaakt. Natuurlijk hebben we de eerste weken nodig om te wennen, zeker na het zo bijzondere laatste cursusjaar. Bij dit wennen horen natuurlijk ook alle maatregelen die we in school hebben genomen rond Covid-19. Het is van het grootste belang, dat de leerlingen zich houden aan de gemaakte afspraken over de 1.5 meter tegenover het personeel en de hygiëne. Op dit moment kunnen we zeggen, dat de leerlingen zich hier zeker aan proberen te houden, maar dat ze dit ook wel eens lijken te vergeten. Ik wil jullie dan ook vragen om het belang hiervan met je kind te blijven bespreken.

Leerlingpas
Alle leerlingen hebben een leerlingpas van school gekregen. Het is voor de leerlingen verplicht om deze pas altijd bij zich te hebben. Bij verschillende situaties hebben ze de pas nodig, bijvoorbeeld als ze een leenlaptop nodig hebben of als ze eens te laat zouden komen en zich moeten melden bij de conciërge. Tip: zet een foto van de pas op de mobiele telefoon van je kind – die hebben ze normaal gesproken altijd bij zich.

Ziek melden
Ziekmeldingen worden altijd telefonisch gedaan door een van de ouder(s)/verzorger(s), tussen 07.30 en 08.30 uur. Dus voor het begin van het eerste lesuur, via 0582347670. Voor een bezoek aan de tandarts of de huisarts wil ik jullie vragen dit, als dit mogelijk is, buiten de lestijd plaats te laten vinden. Is dit niet mogelijk, dan kan hiervoor het absentieformulier bij de conciërge worden ingeleverd (formulier staat op de blogspot). Doe dit wel tenminste een dag van te voren.

Aanvragen voor bijzonder verlof kunnen gedaan worden via e.peterzon@cvo-nf.nl , met het formulier op de website:

https://www.csg-comenius.nl/ouders/vrij-vragen. Voor deze aanvragen geldt, dat ze ruim van te voren moeten worden ingediend.

Wij vinden het contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Wel wil ik hierbij aantekenen, dat dit contact normaal gesproken overdag plaats kan vinden, tijdens de openingstijden van de school.

 Met vriendelijke groet,

 Marinus Giesing,

        directeur Comenius @Forum
        directeur Comenius Esdoorn