vrijdag 15 mei 2020

Mavo klas 4

Beste ouders en leerlingen van klas 4,

De laatste loodjes en dan wordt het harde werken hopelijk beloond met een diploma! Maar voor het zover is willen we nog even het volgende onder jullie aandacht brengen:

Herkansingen
Een kleine reminder: De herkansingen zullen worden gehouden op dinsdag 19 en woensdag 20 mei zijn om 10.00 uur. De leerlingen hebben het herkansingsrooster in hun mailbox ontvangen.

Volledigheid PTA
Een leerling kan alleen een diploma behalen wanneer alle onderdelen zijn afgerond. Kijk dus goed of alle onderdelen zijn afgerond. De onderdelen kun je terugvinden in het PTA. Het PTA is te vinden op de website van CSG Comenius > Ouders > Regelingen & documenten.
Hieronder vallen de volgende onderdelen:
• Alle PTA onderdelen van de vakken uit klas 3 en 4 moeten zijn afgerond. De cijferdeadline is maandag 25 mei om 8.00 uur. Dit betekent dat vanaf dat moment alle cijfers er in zullen staan.
• Het vak lichamelijke opvoeding (LO) en de onderdelen profielwerkstuk (PWS), de maatschappelijke stage jaar 3 (MAS-stage) en het loopbaandossier (LOB) moeten voldoende zijn afgerond.
• Het vak culturele kunstzinnige vorming (CKVT moet op alle onderdelen voldoende zijn afgerond.
• De vakken maatschappijleer en rekenen moeten zijn afgerond.
Mocht er blijken dat er nog een onderdeel ontbreekt, dan zal de coach de leerling hierover informeren op maandag 25 of dinsdag 26 mei. De leerling heeft dan die week (week 22) in overleg met de coach en/of vakdocent nog de kans om dit onderdeel in te halen.

Jullie zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig of jullie geslaagd of gezakt zijn, maar hierover mogen wij geen uitspraak doen tot de datum van de examenuitslag. Wanneer je controleert of er aan de eisen is voldaan van het PTA en de voorlopige cijferlijst en de slaag-/zakregeling erbij pakt, kun je misschien zelf al een inschatting maken of je geslaagd of gezakt bent. Onlangs zijn jullie al via de mail geïnformeerd over de nieuwe slaag-/zakregeling die van toepassing zal zijn.

De examenuitslag zal op donderdag 4 juni tussen 9.00 en 11.00 uur zijn. De leerling wordt hierover telefonisch geïnformeerd door de coach. We hopen natuurlijk dat we alle leerlingen kunnen feliciteren met het behalen van het diploma. Wanneer een leerling niet geslaagd is wordt er gekeken of een resultaatverbetering (RV-toets) een mogelijkheid is om als nog te slagen en wordt er een plan gemaakt om de leerling hier op voor te bereiden.

Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking zal zijn op dinsdag 30 juni. Latere informatie hierover volgt meer. Bij de diploma-uitreiking worden de richtlijnen van het RIVM nageleefd.

Succes met de laatste loodjes!