maandag 9 maart 2020

klas 1: Schaatsen 10 maart

Morgen, 10 maart, gaan we met klas 1 schaatsen in de Elfstedenhal. Leerlingen worden om 13.20 uur bij de Elfstedenhal verwacht. Van 13.30 - 14.30 uur is er begeleiding vanuit school. Leerlingen mogen daarna door schaatsen tot 15.30 uur, maar dit is op eigen verantwoordelijkheid. De entree wordt door school betaald. Schaatsen moeten leerlingen zelf meenemen of kunnen ze daar huren. De huurkosten zijn € 4,-, dit is voor eigen rekening.

Het is belangrijk dat leerlingen zelf schaatsen, handschoenen en een muts/helm meenemen, anders mogen ze niet het ijs op.