dinsdag 22 januari 2019

Rapportvergaderingen - verkort lesrooster + herkansingsmogelijkheid

Op donderdag 24 januari en 31 januari vinden de rapportvergaderingen plaats. Op beide donderdagen werken we daarom met een verkort lesrooster. Dit lesrooster ziet er als volgt uit:

klas 1 en 3
1e uur 08.30-09.00
2e uur 09.00-09.30
3e uur 09.30-10.00
Korte pauze 
4e uur 10.15-10.45
5e uur 10.45-11.15
6e uur 11.15-11.45
7e uur 11.45-12.15

klas 2
1e uur 08.30-09.00
2e uur 09.00-09.30
3e uur 09.30-10.00
4e lesuur 10.00-10.30
Korte pauze om 10.30

5e uur 10.45-11.15
6e uur 11.15-11.45
7e uur 11.45-12.15

Herkansing
Op donderdag 31 januari is er voor klas 1 en 2 weer een herkansingsmogelijkheid (aanvang 13.00u).  Voor klas 3 is dit op donderdag 7 februari (aanvang 13.00u). Leerlingen kunnen zich hiervoor vanaf  maandag 28 januari op de intekenlijsten in de kantine inschrijven.  Het is belangrijk dat je van tevoren hierover met je vakdocent overlegt. 

Hoeveel toetsvormen mag je herkansen?

Leerjaar 1: in periode 1 en 2: maximaal 2 toetsvormen; in periode 3 en 4: maximaal 1 toetsvorm; periode 5: geen herkansing

Leerjaar 2 en 3: maximaal 1 toetsvorm per periode (raadpleeg voor mavo 3 het pta om te zien of een toetsvorm herkansbaar is); periode 5: geen herkansing.