maandag 16 juli 2018

Klas 1: Onderwerp: terugbetaling €10,00 zeilkamp

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 1.

Onderwerp: terugbetaling €10,00 zeilkamp

Een groot aantal van u heeft ten onrechte €10,00 te veel betaald voor het zeilkamp.

Ik had u al aangekondigd dat u dit geld terug zult krijgen.

Als het bedrag inmiddels niet met u is verrekend, krijgt uw zoon/dochter morgen een envelop mee met daarin de €10,00.

Met vriendelijke groet,
Marinus Giesing, Locatieleider.