donderdag 8 februari 2018

Gezondheidsonderzoek GGD-Fryslân - voortgangsgesprekken - adviesgesprekken

Gezondheidsonderzoek GGD-Fryslân
Aanstaande maandag, 12 februari, voert de GGD een gezondheidsonderzoek uit bij alle tweede klassen. Dit onderzoek is een standaardonderzoek en wordt uitgevoerd op alle VO-scholen in Friesland.
De leerlingen krijgen een digitale vragenlijst voorgelegd met vragen over het eigen gedrag, weerbaarheid en pesten, leefstijl (roken, alcohol, internetgebruik, drugs, voeding, bewegen) en het functioneren op school en thuis. Ook worden de leerlingen gemeten en gewogen.
Het onderzoek vindt plaats tijdens de normale lestijd.


Voortgangsgesprekken klas 1
Binnenkort worden u en uw kind door de coach van uw kind uitgenodigd voor het bespreken van de voortgangsrapportage. Deze gesprekken duren een kwartier en vinden plaats op donderdag 15 en dinsdag 20 februari a.s., tussen 16.00 en 20.00 uur. Eventueel is het mogelijk om, in overleg met de coach, van deze data en tijd af te wijken. Op donderdag 22 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis.

Adviesgesprekken klas 2
Binnenkort worden u en uw kind door de coach van uw kind uitgenodigd voor het bespreken van de voortgangsrapportage en het voorlopig vervolgadvies. Deze gesprekken duren een kwartier en vinden plaats op donderdag 15 en dinsdag 20 februari a.s., tussen 16.00 en 20.00 uur. Eventueel is het mogelijk om, in overleg met de coach, van deze data en tijd af te wijken. Op donderdag 22 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis.