woensdag 6 december 2017

Sinterklaasviering donderdag 7 december - wijziging lesrooster

In verband met de sinterklaasviering, ziet het rooster voor donderdag 7 december er als volgt uit:

08.30 – 10.00 uur: Sinterklaas in de coachgroepen klas 2;
                               De leerlingen van klas 1 zijn deze twee uren vrij.

10.15 – 11.45 uur: Sinterklaas in de coachgroepen klas 1;
                               De leerlingen van klas 2 zijn vrij.