vrijdag 20 oktober 2017

Start verkoop soep en wraps

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

In de afgelopen weken hebben verschillende leerlingen gevraagd of het ook mogelijk is, dat er in de kantine in de pauze iets gekocht kan worden, net als op andere locaties van CSG Comenius. Ik ben blij te kunnen zeggen, dat we na de herfstvakantie beginnen met deze mogelijkheid.

Bij het aanbod op de locatie anticiperen we alvast op de aanstaande ontwikkeling van ‘De gezonde school’. Hierover zult u binnenkort uitvoeriger geïnformeerd worden.

Kort en goed:
Wanneer: maandag en woensdag tijdens de middagpauze, na de herfstvakantie;
Waar: in de kantine;
Wat: verse soep (0,50 euro) en wraps (0,50 euro)


Zoals past binnen onze manier van werken worden de leerlingen betrokken bij het samenstellen van het aanbod en bij de verkoop.

Ik hoop u zo eerst voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing, locatieleider Comenius@Forum