woensdag 28 juni 2017

Inspectie zeer tevreden!

Dit schooljaar hebben wij onze deuren geopend met een uniek onderwijsconcept. Wij hebben onze ideeën aan ouders en leerlingen gepresenteerd en op basis daarvan hebben jullie voor @Forum gekozen. Een aantal punten vinden wij erg belangrijk, namelijk de onderwijskwaliteit en een veilig schoolklimaat waarbij de leerling centraal staat. In de praktijk betekent dit dat leerlingen met plezier naar school gaan en dat elke leerling leert op zijn of haar niveau op zijn of haar eigen manier.

We willen natuurlijk weten of we daadwerkelijk voldoen aan de verwachtingen van de ouders en leerlingen en aan de onderwijskwaliteit. Om die reden hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders en leerlingen. Hierop scoorden we hoog! Een bevestiging dat het veilige schoolklimaat goed is en de ervaringen positief.

Ook hebben wij op eigen initiatief de onderwijsinspectie uitgenodigd om ons feedback te geven. Zij hebben ons afgelopen donderdag, 22 juni, bezocht. De onderwijsinspectie was zeer tevreden! Zij noemen ons schoolconcept noemenswaardig en een voorbeeld voor andere scholen voor onderwijs in de toekomst. Het personeel wordt als gepassioneerd ervaren en stelt de leerling duidelijk centraal. Het leerklimaat wordt als positief ervaren door dat er gebruik gemaakt wordt van het gepersonaliseerd leren waarin kennis en vaardigheden beide worden benadrukt.

Veel nieuwe ouders en leerlingen hebben hun vertrouwen in ons concept duidelijk gemaakt door zich voor komend schooljaar aan te melden voor @Forum. Dit betekent dat we gaan groeien, zowel het docententeam als het leerlingenaantal. Wij gaan volgend schooljaar vol enthousiasme door om ons schoolconcept nog meer kleur te geven en zullen binnenkort onze nieuwe teamleden aan jullie voorstellen.