woensdag 19 april 2017

Organisatiedagen

Naast de reguliere vakanties kennen alle scholen organisatiedagen. Dit zijn roostervrije dagen voor het verrichten van andere taken dan het verzorgen van onderwijs. Deze dagen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor niet-lesgebonden taken, zoals teamvergaderingen, ontwikkelen van onderwijs, nakijken van werk en bijscholing. Leerlingen kunnen op deze dagen eventueel wel verplicht worden om op school te komen, maar de school hoeft geen onderwijs te geven.

Voor de laatste maanden van dit schooljaar zijn de organisatiedagen voor @Forum vastgesteld op:

woensdag 24 mei
maandag 29 mei
woensdag 14 juni
donderdag 6 juli (dagdeel)