maandag 5 december 2016

Masterclass First Lego League

Op donderdag 19 november hebben alle leerlingen van de Masterclass First Lego League (FLL) op de donderdagavond de schoolfinale FLL meegemaakt. Om deze uren te compenseren hebben zij vorige week dinsdag geen FLL masterclass hoeven te volgen.

Op zaterdag 28 november heeft de regiofinale FLL  in St. Anna parochie plaatsgevonden. Leerlingen van de Masterclass waren hier van 09.00 tot 16.00u aanwezig. Om deze uren te compenseren hebben de betreffende leerlingen op dinsdag 6 december en dinsdag 13 december geen masterclass First Lego League. Het gaat hierbij om de leerlingen Johannes, René, Ruben, Stef, Wessel, Ferdinand, Leroy, Marc, Anna vd V., Finke, Nick, Rutger Boorsma, Janou, Tjalling, Jurrit en Hessel.

Deze leerlingen kunnen op beide dinsdagen het tijdens het 5e uur in het lokaal "Rijk der Getallen" aan hun schoolwerk (huiskameruur) werken.

De overige leerlingen die niet aan de Regiofinale hebben meegedaan, zijn op beide dinsdagen (6 december en 13 december) wel bij de FLL masterclass aanwezig. Het gaat dan om: Amar, Kabir, Jesse S., Ivar, Boris, Robin en Ralph.

Op dinsdag 20 december is er een evaluatie. Leerlingen hebben dan individueel een gesprek. Schema hierover volgt nog.