woensdag 14 september 2016

Informatie over afname Citotoetsen

Deze week zijn we begonnen met afname van Citotoetsen voor onderdelen van Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. In tegenstelling tot de basisscholen zijn de Citotoetsen op CSG Comenius niet van doorslaggevend belang voor de niveaubepaling van leerlingen. Het geeft echter wel aanvullend inzicht in de leervorderingen van leerlingen.
Ook kan met de toetsen worden bekeken hoe leerlingen het op de verschillende onderdelen doen, vergeleken met andere scholen in Nederland. We hebben een aantal 'frequently asked questions' over Citotoetsing op een rij gezet:

FAQ’s voor leerlingen (en uiteraard ook voor ouders):

Krijgen we cijfers of een andere beoordeling op de Cito toetsen?

Nee. De toetsen zijn bedoeld om je leervorderingen, je ontwikkeling op bepaalde onderdelen bij te houden. Een op zichzelf staande Cito toets hoeft nog niet zo veel te zeggen. Het kan immers best zijn dat er onderdelen worden getoetst, die volgend jaar pas bij het vak worden behandeld. De uitkomsten van de toets zijn bedoeld voor de docenten, zodat ze aanvullende informatie krijgen over hoe individuele leerlingen en klassen als geheel het op bepaalde onderdelen doen, los van de toetsen die je het hele jaar al maakt.

Wat wordt er zoal getoetst en hoe lang duurt dat dan?
Het gaat om de onderdelen Nederlands leesvaardigheid (2x), Nederlands woordenschat, Taalverzorging, Wiskunde/Rekenen (2x) en Engels leesvaardigheid (2x). Elk onderdeel duurt zo'n 45 minuten.

Krijgen we dit de komende jaren vaker?
Ja, dat is wel de bedoeling. De eerste toets ('Toets 0') wordt aan het begin van het schooljaar afgenomen. Aan het einde van leerjaar 1 volgt 'Toets 1', eind leerjaar 2 volgt 'Toets 2'.

Kan ik afstromen of blijven zitten als ik de toetsen niet goed genoeg maak?
Nee. Maar het is uiteraard wel de bedoeling dat je je best doet, zodat er een passend beeld ontstaat van je leervorderingen. Ook kunnen je prestaties op de toetsen van Cito in geval van twijfel aan je niveau meewogen worden in de beoordeling door het docententeam.

Hoe nerveus moet ik worden van de Cito toetsen? En moet ik iets leren voor de toetsen?
Zie boven, dus helemaal niet! Maar, zoals gezegd: het is wel van belang dat je je best doet tijdens de afname.

Is het net zoiets als de ‘grote’ Cito van groep 8?

Nee. Alleen de instelling die de vragen maakt (Cito dus), is hetzelfde. Maar de onderdelen die je gaat doen verschillen uiteraard. Daarnaast: deze Citotoetsen houden je leervorderingen op een aantal onderdelen bij en zijn korter. Het is dus ook niet te vergelijken met de ‘grote’ Citotoets die mogelijk in groep 8 afgenomen is en meetelde voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Waarom doen we nu al toetsen, we zijn net begonnen?
Door aan het begin van het jaar te toetsen is een inschatting te maken van hoe je 'binnen komt' op @Forum. Jullie komen immers van veel verschillende basisscholen. Aan het einde van het jaar kan vervolgens worden bekeken welke vorderingen er op bepaalde onderdelen zijn gemaakt.

Waarom het Cito?
Cito onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs en wordt internationaal erkend als expert in het ontwikkelen en afnemen van examens, toetsen en volgsystemen. Ook onze school vertrouwt op hun kennis en ervaring op dit gebied.